Rubrika: Ukázky práce

Nahlédněte do mých textů. V poslední době jsem například pracovala na popisech aplikací, na vnitřních dokumentech, na textu pro infotabuli, revidovala kapitoly příruček.

Čtivější a poutavější

Původní text  Historie budovy sahá až do roku 1860, kdy bylo na pravém břehu řeky Losinky postaveno hospodářské stavení, které tehdejší majitel Anton Heinisch záhy (1866) přebudoval na obilný mlýn. V té době bylo do nově vzniklé lednice (místnost s vodním kolem) osazeno i Ponceletovo vodní kolo, byla zřízena mlýnice v přízemí a v prvním patře.

View Details

Vnitřní dokument

V zařízeních poskytujících sociální služby bylo k dispozici celkem 8 538 míst, z tohoto počtu bylo 2 946 míst v domovech pro seniory (proti roku 2008 o 71 méně), 2 938 míst v domovech se zvláštním režimem (o 1 075 více) a 1 239 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením (o 233 méně).

View Details

Popis k aplikaci

Korálková aplikace BeadApp umožňuje snadno a rychle vytvořit vzory i pro složité šperky z korálků. Při vytváření vzorů již nepotřebujete tužku, pastelky a milimetrový papír, vzor si vytvoříte přímo v aplikaci z korálků v databázi e-shopu PotomacBead. V návrhu tak můžete libovolně otáčet a přesouvat korálky po plátně, měnit jejich barvu či odstraňovat kombinace, které […]

View Details