Čtivější a poutavější

Původní text 

Historie budovy sahá až do roku 1860, kdy bylo na pravém břehu řeky Losinky postaveno hospodářské stavení, které tehdejší majitel Anton Heinisch záhy (1866) přebudoval na obilný mlýn. V té době bylo do nově vzniklé lednice (místnost s vodním kolem) osazeno i Ponceletovo vodní kolo, byla zřízena mlýnice v přízemí a v prvním patře.

Na konci 20. let 20. století byl mlýn adaptován na strojní truhlárnu a silotvorné zařízení se využívalo k pohonu truhlářských strojů. Ve 30. letech byla přistavěna dřevěná stodola s rámovou pilou (dnes již neexistující) a malá zděná budova pro plynový generátor a motor na dřevoplyn.

Upravený text 

Historie budovy sahá až do roku 1860. Tehdy na pravém břehu řeky Losinky postavil Anton Heinisch hospodářské stavení. Záhy ale zjistil, že mnohem ziskovější bude obilný mlýn, proto v roce 1866 začal s přestavbou statku. Přistavěl místnost pro mlýnské kolo, tzv. lednici, a osadil ji technickou novinkou, Ponceletovým vodním kolem. V přízemí a prvním patře vybudoval mlýnici a v podkroví obytnou místnost pro mlynářské pomocníky.

Hospodářská krize na konci 20. let minulého století a budování společných mlýnů postupně připravily malé mlýny o zakázky. Poslední majitel Richard Dressler budovy pronajal k adaptaci na strojní truhlárnu, která využívala silotvorné zařízení k pohonu truhlářských strojů. V dalších letech nájemce přistavěl dřevěnou stodolu s rámovou pilou (dnes již neexistující), malou zděnou budovu pro plynový generátor a motor na dřevoplyn.